Broem instructeur

Wat is Broem?
BROEM = BReed overleg Ouderen En Mobiliteit.

Het seniorenverkeersvaardigheidsproject BROEM is ruim vijftien jaar geleden opgezet door Veilig Verkeer Nederland, ANWB en BOVAG. Broem geeft senioren de gelegenheid hun verkeerskennis en hun rijvaardigheden te toetsen en naar gelang bij te scholen. Zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig en veilig automobiel kunnen blijven.

Het verkeersvaardigheidsproject BROEM is speciaal ontwikkeld voor senioren. U krijgt deskundig advies over uw verkeerskennis en rijgedrag. Daarnaast worden uw gezichts- en gehoorvermogen getest en geeft een bewegingsdeskundige tips om langer mobiel te blijven. Bij BROEM kunt u uw verkeerskennis opfrissen en dat geeft een gevoel van zekerheid. Zonder dat de deelname consequenties heeft voor het rijbewijs.

Waarom Broem?
Nederland vergrijst in hoog tempo. Een groeiende groep verkeersdeelnemers voldoet aan de volgende algemene kenmerken:
leeftijd hoger dan 50 jaar
lang geleden het rijbewijs gehaald
onvoldoende op de hoogte van de laatste verkeers-
ontwikkelingen en verkeersvoorschriften
afnemende kwaliteit van het rijgedrag
stijgende mobiliteitsbehoefte

Voor deze groep senioren is de geheel vrijwillige deelname aan BROEM een middel bij uitstek om zicht te krijgen op de eigen rijvaardigheid en verkeerskennis. En dat is handig, want we willen allemaal zo lang mogelijk mobiel blijven. Een BROEM verkeersvaardigheidsdag wordt georganiseerd door een afdeling van Veilig Verkeer Nederland eventueel in samenwerking met:
Stichting Welzijn Ouderen.
Ouderenorganisaties.
Een gemeente.
Het plaatselijke buurthuis.
Een gecertificeerde auto rij-instructeur

Info verkeersvaardigheidsdag: Stichting Welzijn Steenderen